is toegevoegd aan uw favorieten.

Rationeele exploitatie van kina-plantsoenen in verband met de factoren, welke invloed hebben op de kwantiteit en het gehalte van den bast

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het bovenstaande volgt, dat de wijze van exploitatie der Succirubra-plantsoenen van ondergeschikt belang is in vergelijking met die van Ledgerplantsoenen; in deze verhandeling zal daarom alleen van de laatste sprake zijn.

Een beschrijving van deze Cinchona-soort, alsmede eenige bijzonderheden omtrent hare geschiedenis, mogen voorafgaan.

Fig. i. Cinchona Ledgeriana, 4; jaar, gekweekt uit het zaad van Ledger. Elke boom produceert gemiddeld 4,25 k.g. zwavelzure kinine.

Zij werd op Java (en ook in Britsch-Indië) gekweekt uit zaad, dat in 1865 op aanraden van prof. Miquel door den toenmaligen Minister van Koloniën van den Engelschman George Ledger was aangekocht. Het was verzameld door Manuel, een bediende van Ledger, die echter geen nauwkeurige aanwijzingen heeft gegeven omtrent de vindplaats. Volgens Ledger lag deze in de provincie Caupolican, in Noord-Bolivia, 120 mijlen van Pelechuco; het is hem later echter niet mogen gelukken om een nieuwe