Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz. . . Hl

Voorwoord , . • • •

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I Historische toelichting,. 1 z'

id. 11 Toelichting op de artikelen van het

Regeeringsreglement . • ^ • 28-61 id. Hl Practische handleiding . . .> ■ 62—1f? Bijlage I Staat der locale raden . . i • • 142 id II Modellen I—VI behoorende bij G. B.

v. 8 Sept. 1917 St. 548 met toelichtende aanteekeningen 'f * • .143—151 id. Hl Onderzoek geloofsbrieven .... 152

id'. IV Ingezetenschap ........ S

id V Nederlandsch Onderdaanschap. . • iat>—io/

id VI Stbl. 1917: 545 Salarisregeling Secre¬

taris en ondergeschikt personeel. . 158—159 Staat van verwerkte verordeningen. . •' ' \™~\%

Verwijzingstafel der Artikelen. 10 ^

Personenregister. . . • • 165-166

Zaakregister 167—168

Aanvullingen en verbeteringen »■ .• 10

Sluiten