Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bruno. Ge zult met hem droomen van het verre Rusland en het verdere Amerika; ge zult met hem op het punt staan, om uit te varen met Drake's vrijbuitersvloot.

En eindelijk, Nederlander, ge zult met hem beleven den strijd voor uw eigen vaderland.

Zoo is de dichter, een geestelijke schat voor de wereld.

De strijd is onze strijd. Doch ook hiervan is de herinnering een geestelijke schat geworden niet voor ons alleen. Reeds in den tijd zelf was de Nederlandsche opstand tegen Spanje in de hoogste mate een Europeesche zaak. Hoeveel vreemdelingen hebben er al die hachelijke jaren met de Nederlanders gehoopt, voor hen geschreven, voor hen gestreden! Wellicht weinigen zoo trouw, zoo vurig en zoo welbewust als Sir Philip Sidney. Hij is niet de eenige uit de Elizabethaansche dichterbent, die in de Nederlanden gevochten heeft. Ben Jonson heeft er ook de wapens gedragen. Maar welk een onderscheid! Bij den laatste, zoover men nagaan kan, een edele gril, een meedoen aan een avontuurlijke mode, wat hem tot zijn obscure campagne op Nederlandschen bodem dreef. Bij Sidney de tragische vervodling van een der idealen van zijn rijk leven. Van 1573 af had zijn vaderlijke vriend Hubert Languet hem in bijna eiken brief de lotswisselingen van de Nederlanden voor oogen gehou-

Sluiten