Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den oogst n&ar de Lampongsche Districten oversteken. Nadat alle trossen, die men staande met de hand kan bereiken, geplukt zijn, zamelt men de hooger hangende trossen in, waarbij van eene ladder gebruik wordt gemaakt. Om beschadiging van de plant te voorkomen, wordt de ladder nooit tegen den steunboom geplaatst. Men heeft haar daarom den vorm van een driepoot gegeven, zoodat, naarmate de pluk vordert, de ladder rondom de rank verplaatst kan worden.

De Lampongsche peper wordt bijna uitsluitend op zwarte_geper verwerkt. In de afdeeling Sepoetih-Toelangbawang laat men de pas geplukte bessen een soort van fermentatieproces ondergaan, door ze ongeveer tien dagen onder het huis op hoopen te zetten. Daarna spreidt men de trossen op den grond uit en worden de bessen van de trossen losgemaakt door er met bamboe-latten op te slaan of met de voeten op te trappen. De losse, bessen worden vervolgens gedurende een viertal dagen in de zon gedroogd en zijn dan voor den verkoop gereed.

In de andere afdeelingen van dit gewest spreidt men de geplukte trossen onmiddellijk op den grond of op matten uit en stelt ze vier of vijf dagen bloot aan de inwerking der zonnewarmte; daarna worden de bessen losgemaakt door trappen met de voeten en ten slotte nogmaals uitgespreid ter verdere indroging.

Nadat het prduct voldoende droog en van onreinheden gezuiverd is, wordt het in hoeveelheden van ongeveer één pikol in gonjezakken verpakt.

Bereiding van witte peper geschiedt slechts in de afdeeling SepoetihToelangbawang en dan nog in geringe hoeveelheden. Men doet de trossen geheel rijpe bessen in een zak en begraaft deze in den grond. Na 10 a 12 dagen wordt de zak in stroomend water geplaatst, de bessen laten dan van de takjes los. De losse bessen doet men vervolgens in eene zeef, waarin zij door wrijving met de hand van de schil ontdaan worden. Wanneer de korrels goed schoon zijn worden zij een viertal dagen in de zon gedroogd en in gonjezakken verpakt tot hoeveelheden van één pikol.

De Assistent-Resident van Sepoetih-Toelangbawang geeft de volgende berekening voor de productiekosten van één pikol peper. Daarbij is aangenomen een tuin op normalen grond, groot 75 X 40 depa, waarop 1350 ranken zijn uitgeplant. De levensduur wordt gesteld op 14 jaar.

le en 2e jaar opbrengst nihil.

3« ■ „ „ + 0.50 pik. verkoopbare peper.

4e „ „ ± 3.— „

5e „ „ + 8.— „

6e „ „ ± 13.— „

7e „ „ ± 18.— „

V.. Bereiding.

Sluiten