Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Bladz.

Inleiding.

Wat is recht? — Geschreven en ongeschreven recht. — Verdeeling van het recht. — Publiek- en Privaatrecht. — Materieel en Formeel recht. — Grondwet en wet. — De Grondwet en de bevoegdheid der staatsmachten. — Conventies. — De rechtskracht der Grondwet 1

Beknopt overzicht der Staatkundige Geschiedenis.

De tijd van 1588—1795 14

De tijd van 1795—1813 18

De tijd van 1813—thans 27

Wet, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van

het Koningrijk .49

De Grondwet.

Hoofdstuk I. Van het Rijk en zijn Inwoners... 56

„ U. Van den Koning 72

Afd. 1. Van de Troonopvolging 74

„ 2. Van het inkomen der Kroon 83

„ 3. Van de Voogdij des Konings 87

„ 4. Van het Regentschap 88

„ 5. Van de Inhuldiging des Konings 98

„ 6. Van de Magt des Konings 95

„ 7. Van den Raad van State en de ministeriële Departementen 127

Sluiten