Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantrekken, begaan zijn met zijn toestand — en doet ge dit, wees dan verzekerd, dat hij u „een man met een hart" noemt, zelfs wanneer het u onmogelijk was hem te helpen.

Onder hart verstaan we dus medegevoel, aantrekkelijkheid, de bereidwilligheid om de omstandigheden van andere menschen te verstaan èn hen in hunne omstandigheden te helpen.

En zulke menschen met een hart hebben we nu noodig. Noodig voor de maatschappij. Is er weinig hart onder een volk, dan wordt dat- volk niets anders dan een verzameling menschen, die hetzelfde land bewonen Tot een natie worden zij slechts gemaakt door dat hart — het cement, dat menschen met menschen verbindt. Geleerde hoofden kunnen moeilijke kwesties uitmaken — maar wanneer er geen harten zijn, is hun arbeid vergeefsch geweest, inderdaad blijven de kwesties dan in leven.

Soms kunnen we tot het begrip van een zaak komen, door te vragen naar het tegenovergestelde. Welnu, tegenover „hart", staat koelheid, berekening, gevoelloosheid, kleinzieligheid. De kleinzielige, die dood bluft op een woord, op een penning, op een beginsel — maaksel, niet van de grooten, maar van zijn eigen kleine ziel, en door die ziel tot beginsel gepromoveerd — die brengt de maatschappij niet verder. De man van berekening, die bij alles vraagt

Sluiten