Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor allen, die geroepen zijn een keuze te doen, volgt uit een en ander de raad, om bij de keuze er zelf op te letten of een genoemde candidaat wel over tijd, bekwaamheid en gelegenheid, voor de betrekking noodig, te beschikken heeft. We mogen niemand in verzoeking brengen. Vooral, we mogen niemand dringen. Vaak antwoordt een benoemde met een weigering, wijzende op zijn vele bezigheden. Dan blijft men aandringen, tot de benoemde toegeeft en een taak op zich neemt, die hij nooit op zich had mogen nemen.

Ambtelooze burgers, emeriti, kinderloozen zijn voor eereposten de aangewezen personen. Hieruit volgt, dat er in onze maatschappij vele betrekkingen onbezoldigd zijn, die zeer zeker bezoldigd moesten wezen en daardoor worden gemaakt tot de hoofdzaak van een jong en krachtig menschenleven — een onderwerp, waarop we later wellicht nog terugkomen. Maar voor eereposten moesten in den regel slechts ambtelooze burgers, emeriti of kinderloozen worden benoemd. Zij, die uit deze leden der maatschappij voor onbezoldigde betrekkingen de personen kiezen, doen een dubbel goed werk: zij vullen een ledige betrekking met een geschikten man, en in den man vullen, zij iets ledigs met een geschikte betrekking.

27 Augustus 1893.

Sluiten