Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan al den strijd, die voorafging aan zoo menigen val •— en aan den stillen angst na dén val — angst, die reeds scherper vlijmde in stilte, dan het vlijmende oordeel der wereld in het openbaar ?

Recht moet er geschieden. Orde moet er zijn. Onschadelijk gemaakt moet er worden. Geen maatschappij zonder tucht. Maar gij, volwassenen, die de jeugd „sans pitié" noemt, haalt zelf uw hart niet op aan schandaal, hebt zelf geen vermaak in het voltrekken der straf, maar stelt u zelf eens een oogenblik in de plaats der afgedwaalden, en hebt leed over hun zedelijke armoede.

Om kort te gaan: willen wij redelijk zijn, willen we onpartijdig, rechtvaardig, humaan wezen, dan hebben we onze verbeelding voortdurend in te spannen, en in ons handelen en spreken met de menschen gedurig voor oogen te houden hoe het wezen zou, indien de rollen waren omgekeerd. Dat hebben we ons voor te stellen in onzen omgang met onze kinderen, met onze medewerkers, met onze vrienden, met wie voor en wie tegen ons zijn. En wie in geschillen, wie in verschillen, wie in strijd alzoo handelt, die toont een edel karakter, en vertoont aan de menschen iets van zedelijke schoonheid.

Stelt u in eens anders plaats. Dat wij sweder eens terugkomen op de sociale quaestie. Ontdoen wij de beweging van den tegenwoordigen tijd van alles, waarmede wij het niet eens zijn; van het stelsel, dat zij

Sluiten