Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prov isor:

Alles goed en best, jonker Walther, maar zoo er de orde niet en is in de abdij en het rechte bestel, waar zal ik dan heengaan en mét Christus' eer aankomen? De broeders gaan maar uit en kreunen zich niet om de heksentoeren (staar een kruiske) die een provisor moet doen om.... met allen bijstand der hemelsche heirscharen kom ik niet gereed met de tafels voor het noenmaal. Het gansche monasterium is voor de kruizeridders in vereering gevallen — al de monniken ontschieten mijn leiding, om den dienst der Tempeliers af te oogen. Net vluchtten er nog twee broeders hier heen. Zaagt ge de gekapte vlegels? Ze moeten vast gehinkt hebben zooals ik ze stijf gefoeterd heb!

Walther: Ze renden als Bedouïnen!

Provisor:

Wat moeten die uitheemsche woorden aan mijn beslommerd hoofd!

Walther: Bedouïnen? Arabieren dan

Provisor:

Arabers — zeg liever heidenen. Dat is Christentaal. En heidenen zijn het, die hun plichten ontloopen. Wie plukt en roostert me

nu de kapoenen? Ik kan het niet meer af - ik moet den

abt hebben of den bisschop voor mijn beklag. Als ze van de abdij een theatrum hospitalitatis willen maken, moeten ze den herbergier genoeg kwanten tot hulp geven. Nu vragen ze weer om beslissing over een drietal schavuiten, die om verblijf kwamen aankloppen en al in den binnenhof gelaten zijn. Dat gaat zoo maar niet! Maar ze zullen meehelpen, als ik eerst maar weet

Sluiten