Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Bisschop Abelard: Hij heeft de Hoofdscheêl-plaats gehoond [Dat wordt hem met het helsche vuur geloond!

ÏKoning Amfortas:

lik wil dat voor dien onverlaat niet wordt gebeden! f'En roep hierbij een nieuwe Kruisvaart uit Die 'k zélf wil ondernemen

(af met zijn gevolg).

TOONEEL XXVII.

(De grijze Willebrord blijft lang in gebed neergeknield). |De Provisor: (komt op).

Is dat een vreemde dag! — plots alles weggereden —

peen sterveling wèl bij hoofd, met niemand iets te reden.

toe kapoenen zijn verknoeid met vetverbrande halzen,

De koks van Tongerloo aan 't schrijven en vervalschen

fer klerezij — dat slag is als de gans nooit uit de penneschachten! —

Pc trek 't mij niet meer aan — wat baten hier nog klachten!

Willebrord: (bevend oprijzend).

Mort niet zoo broeder Steun mij naar mijne cel!

(beiden af).

TOONEEL XXVIII. (Manasse, Everwacher, Tankelijn en Qawdn).

Gawan:

pij wenscht uit onzen stoet vier goede paarden? wie is de vierde

■ ankelijn:

Een ezel op twee beenen, Waar Jezus nooit zijn stad mee zou zijn ingereden! Bezorg ze mij tot eiken prijs, en snel!

Bezore ze mii tot ellcen nriis pn «nol t

Sluiten