Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gawan: (optellend).

Het paard van mij, van Walther

Tankeliin: (gejaagd).

En nog twee! Moet ik U tellen leeren en wat vlug handlen is?

Gawan:

IkgaJ

TOONEEL XXIX.

T a n k e 1 ij n: {daemonisch).

Heden viel mij weder een ziel toe. De wijze Mysterie-broeders hebben wèl geprofeteerd: „Spreekt met hem zooals een onzer met hem. sprak en hij keert met u weer en zal u dienstbaar zijn 1" (extatisch) 1 Hoort naar mij, ik, uw Heer: U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar het volk is het niet gegeven; zoo zegt niet wat ge weet, maar verheel. Totdat ik U den Christus zal doen opstaan.

(een spotvogel laat een schellen roep hooren. MetontsteMt gezichten zien de drie als monniken verkleeden omhoog).

Sluiten