Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van slappen moed om verder door te trekken Tot 's werelds midden, Jeruzalem is bereikt l Brandt u de voetzool niet....?

Arabier:

Ja, gansch bezwijkt

Zijn van het reizen wij

De Hascen-beba:

O, kreupelen en lammen Die schuwt te gaan den weg der heiige vlammen! De nacht heeft uitgebaand een stèr-draad ons ter voet, Een zilverspoor, die trekket onzen stoet Naar Al-Aksa, den tempel Mohammed, Die dienet thans den Kristenknol tot wed! Gaat voort! Al wat naar Allah luistert Vreeze de zon, dat zij opnieuw verduistert En wel voor goed, om aan den dood u prijs te geven

Arabieren: Niet dat! Niet dat!

De Hascen-beba:

Zoo bindt de reven Vant zeil niet eerder uit dan voor den tempel, De Kristenhond gejaagd is van den drempel! (tot den jongen Armeniër, die meegevoerd is). Wat moet die vluchteling?

Arabier:

Geen Moslemiet, want hij wees Stamboel aan

Niet op zonsmiddaghoogte, naar Allah deed verstaan!

Sluiten