Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tankelijn:

God brengen tot nieuw scheppen van een nieuw heelal

Waarin ik goed kan zijn en menschenminnend

(Slingert het zwaard bij den hoop, zoodat de fakkel

valt en bluscht; slaat den doek voor het gelaat neer.

Hij hult zich huiverend al dichter in zijn mantel,

en zegt smartelijk:) Wat klamme dauw dampt uit den grond hier op, Als van een zweet-ziek lijf! — Geen milde regen Komt laven hier de tong; is mijne stem wat schor Wijt dat aant pest-klimaat — is hier toch alles dor! Kom, Nicodemus in deez' duistren nacht, Thans tijgen wij in een verdekten tocht Naar 's werelds midden — het Graf wacht onze komst — Daaruit wij treden gaan om aan diezelfde waereld Den omtrek wèèr te geven die aan dat midden past!

TOONEEL XVn. Ben Asreh: (in het duister onzichtbaar). Halt, wie?

Tankelijn: Isaiah en Shaib!

Ben Asreh:

Komt ijlings mee — Waar waart ge toch —

Een bode brengt bericht, dat het aan Jezus' graf

Thans veilig is — geen wachter weet van den andere ,

Wat komen gaat, en de spelonk staat open

Om u 't ontvangen, en voor herrijzenis

U weer te geven — naar ons beraad!

Tankelijn:

Wij komen mee — maar Judas! hink niet zoo!

Sluiten