Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verdierf de slak des tijds, maar niet zijn huis Dat vangt het leven op, een leven niet bevrijd Maar rustloos spoelend, ent droevig lied Dat het met wind en golven zingt, verstaat het niet.

De derde:

O, broeder der wijze rust, ik begrijp uw woorden, niet uw stemming. Hebt gij zelfs der wijsheid kostelijke olie indezebar-J nende ure....?

De eerste:

Juist thans behoeven wij ze, vatenvol, De zee te straffen niet maar stillen!

De tweede:

Het bidden zij thans daad, geen rust maar willen! De eerste:

Te bidden is altoos — en alles is gebed Omdat uit Rust het alles is geboren! Bidt om die rust, dat zij ons onverlet Bijblijft int lot dat ons is toebeschoren!

Tweede en derde: Amen!

TOONEEL 11.

(Uit de grafkapel komen Khalid Ibn, Ben Asreh en Zoraster, nadat zij driemaal aan de groote grafpoort geklopt hebben en de drie wijzen het wachtwoord „Amen!" geroepen hebben).

Sluiten