Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En weergestort dit land in zijn ellendestaat 1

Doch vlucht, zoo gij het leven mint

Dat van geen vrede toch den zegen ooit geniet!

Reinout Pa 1 s t e r : (na met een gebaar de Christenen voorgewezen

te hebben in den grafkeldergang). Zoo blijft Jeruzalem nog aan de Moslems, Verdraagzaamheid duldt deze eeuw nog niet! Getroost, mijn Koning, zoo God het wil En niet de Kerk het u wederstreeft, Zal Palestina thans het vaderland genaamd zijn. Dan had deez' Pia fraus toch nut Dat zij ons leerde, in eigen land Een Christusgraf te hebben Daaruit in eigen taal De Heiland op zal staan De Waarheid te verkonden 1

(Allen af. Ben Asreh als de laatste vergrendelt aan den binnenkant de grafpoort).

TOONEEL X.

(Mohammedanen stormen op, met zich sleurend de lijken van den kardinaal en den bisschop).

Een derwisj: Wat hebt ge daar?

Arabier:

De lijken van de twee Christenhonden, die „verraad" riepen en de Christenen tot vluchten maanden. Ziet, ze waren verkleed. Nu zijn de anderen ontsnapt.

(Slaat hun langen witten mantel op, waaronder hun stola's hel opkleuren).

De Hascen-beba: Snijd hun hoofden af en draag ze op staken rond. Werp dat

Sluiten