Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Is het antwoord van een speelsche lichtzinnige dochter op de loodzware neerdrukkende vermaningen van moeder. Een Fransch spreekvoorbeeld heb ik er onmiddellijk achter gevoegd. Lichtgewiekt is ook de passus uit Schubert's Standchen.

Dit alles komt, gelijk ik al aangaf, volkomen met de levende taal overeen. „In der heutigen Schnadahüpfeldichtung ist die Verwendung der Endung als Reim nicht selten, besonders in Versen die einer übermütigen Stimmung entquellen", zegt Kienz, en men behoeft zijne voorbeelden maar even aan te zien, om die onbetoonde rijmsilbe door haar hoogen toon boven de sterkere lettergrepen te hooren uitklinken. Zoo in

Sdirndl mi'n roudn mieda is ma de allo liebal Solts mo net liebo sein ? Wan i kim, lasst s mi ein, Sdirndl mi'n roudn mieda I

Sluiten