Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de Rode Ridder (in het verhaal iemand met een boze rol) verslagen, en nu vragen de broeders van de verslagene de vrijlating van Torec op deze voorwaarde, dat hij de aanrander ombrengt, omdat zij Torec als de enige achten, die in staat zou kunnen zijn de gevreesde vijand onschadelik te maken. Torec neemt het aanbod dankbaar aan. „Ook vergeef ik u," voegt hij er aan toe, „voor altijd, wat ik „door u geleden heb !" De Rode Ridder wordt uitgedaagd, en verschijnt op de kampplaats. „Op een verraderlijke wijze „hebt gij Rogards zonen verslagen," luidt Torec's aanklacht, „en mijn taak zal zijn, dit u op een gevoelige wijze te tonen!" Doch de Rode Ridder verwaardigt zich niet eens, antwoord te geven, maar stormt op zijn tegenstander los. Nu begint een verwoed gevecht. De speren vliegen tot splinters ; rossen en ruiters vallen ter aarde. De kampioenen staan onmiddellik weer op hun voeten, trekken hun zwaarden, en brengen elkaar geduchte slagen toe. Dit duurt tot aan de middag. Dan slaat Torec zijn tegenpartij diens wapen uit de hand. De Rode Ridder omvat nu Torecs middel en tracht hem tegen de grond te werpen. Maar in de worsteling, die nu ontstaat, blijft Torec overwinnaar. Met een harde slag valt de tegenpartij ter aarde ; Torec werpt hem zijn helm af, en wil hem doden. Rogard, die de afloop bijwoont, verheugt zich vast. Doch de Rode Ridder roept om genade. „Dood de verrader !" dreigt Rogard. Doch de overwonnene roept nogmaals genade in. „Misleid mij niet, Torec", toornt Rogard, „want gij zult onherroepelik het hol weer ingaan, waaruit ik u heb gehaald !" Toen werd het Torec droef te moede, en zei hij tot de tegenpartij die zich kromde onder zijn voet: „Raap uw helm op, gesp hem vast, en „verweer u! Dit zal mijn genade zijn, maar ook mijn enige!" Toen rees de ander dankbaar op, en vocht om het behoud van zijn leven nog een lange tijd. Maar eindelik kloofde Torec hem het hoofd, en hij viel dood neer. En Rogard en zijn zonen waren zeer verblijd, en gaven Torec grote eer ....

Los van zijn Christelike oorspong, wegens de ontsten-/ tenis van het Kruisridderlik element noemden we deze/

Sluiten