Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waarvoor dient toch al dat gepraat over al die dooie mensen ?" zegt 'n bekende grap.

Onze taak is het, al die dooie mensen levend te maken.

Dat doet de biografie. En dus worden 't toch heel belangrijke dingen, dat Vondel in 1587 is geboren, dat hij 'n kousenwinkel had en suppoost was in de bank van lening. Als men maar de ziel haalt uit al die dorre feiten om aldus te herscheppen de ziel van Vondel en daarin te zien leven de ziel van zijn tijd.

In Jacob van Maerlant wordt weerkaatst de democratie der middeleeuwen, in Coornhert het Christelik humanisme, in Anna Bijns en Marnix de strijdende oude en nieuwe kerk, in Vondel de middeleeuws-Roomse kerk, zich manifesterend in renaissance-vormen, enzovoorts, enzovoorts.

Op onze middelbare en gymnasiale scholen zijn we tevreden met de studie van die enkele personen die met hun sterk licht getuigen van de geest der tijden. Zij zijn de golven die zich verheffen boven de zee der menigte. Maar onder en achter die grote talenten zijn de kleine talentjes, die alleen de geleerde vakman bestudeert. En als al die kleine schrijvertjes en dichtertjes <niet hadden geleefd, dan hadden de groten niet kunnen bestaan.

Het is juist 't mooie van Prof. Kalff's Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde dat hij zijn lezer zo sterk dit doet begrijpen. Luister eens naar dat „uilengekras", Bernard Canter, en zoek eens in 'n vroegere eeuw naar zo'n klein schrijvertje die heel wat betekende in z'n eigen gevoel en in de waardering van vele tijdgenoten, maar die nu vergeten is, en tracht daarin uzelf te herkennen, en ge zult wijsheid hebben verworven door de Geschiedenis, en ge zult 'n toekomstige Prof. Kalff nog dankbaar zijn omdat nij 11 later nog misschien even in 't voorbijgaan zal vermelden als 'n stofje dat óok al 't licht des tijds weerkaatste. Zonder hem zoudt ge in de toekomst vernietigd wezen, maar door hem zult ge misschien nog wat leven behouden. au -a • i16 .s.chriivertjes zijn er altijd in groot getal. Altijd is de tijdgenoot verwonderd geweest over die rijkdom van talentjes, en men beschouwde dat steeds als 'n Diezonder gunstig teken. In de perioden van bloei zijn ze als kleine maantjes om

Sluiten