Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

talent te toetsen. En ik zou durven zeggen dat we eroot succes hadden, ook daar."

Toen was onze zanger zoo vriendelijk een paar liedjes v°°.r °"s te zingen en mevrouw accompagneerde bereidwillig Een zeer intiem liedje van hem is „Bloemen", waarin hij schetst welke rol de kinderen Flora's spelen in elk stadium van het leven van den mensch. Als 't kindje geboren wordt zijn er bloemen ; als de grootmoeder sterft.

En hij declameerde voor ons „het smerige handje" : ue moeder, die het kind berispt, omdat zijn handje zoo smerig is, maar met weemoed aan dat smerige handje denkt als het kindje gestorven is. Nog vertelde Clinge Doorenbos ons dat hij ook voor particulieren liedjes maakt. Ze vragen hem wel eens : „Mijn broer gaat trouwen. Die en die gegevens. Maakt u eens 'n liedje." En dat doet hij dan ook met ple-

z1?a i £ ^A1J van alle mogelijke vreemde menschen uit dankbaarheid dan weêr mooie cadeaux op zijn trouwdag, wij heter mij vele zien. 't Alleraardigst was wel een album met de verschillende handteekeningen van de militairen, voor wie hiji had gezongen, van af den Prins tot den minsten soldaat.

Uns oordeel over Clinge Doorenbos als artist komt overeen met dat van Max Blokzijl, die dichtte :

„Eenvoudig en echt is het levenslied; Wie 't 2 i n g e n wil, — begrijpt het niet; Wie 't u i t wil g a 1 m e n — voelt het niet; Maar wie 't z e g g e n wil, van hart tot hart, Met zijn echte vreugd, zijn diepe smart, Die make van kunst-conventie zich los En zinge als Clinge Doorenbos.

Ten slotte citeeren wij twee liedjes, door C. D. gemaakt : een ernstig en een vroolijk. Het eerste is : l

DE STOEL MET DE BLOEMEN VAN BLAUW

Pa had het de kleintjes verteld al. 2e zeiden 't elkander zacht na: Nu Moedertje nooit bij hen t'rug kwam, Nu kregen z'een andere Ma.

Sluiten