Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den l niet alleen, dat geen al hun gaven vereenigt,maar aUen missen die êene : Betje's hóóg juichende en fijne geestigheid, terwijl daarentegen weer aften, wier °eteekerus * iri deze studie zal pogen te schetsen, dit, gelukkig, met hunne geniale voorgangsters gemeen hebben, dat de groote geheefeïhunner werken uit vele levende atomen zijn opgegrond. Gelukkig, zei ik, want dat wat men de groote lijn m het leven -aïinde kunst noemt, kan in waarheid nooit anders dan een stippellijn wezen ; elk zoo een stipje is een kvens-détad, Sn levende gedachte der voorgestelde figuren, een handelt, IS gelaatsvertrekking, een gebaar, een woord : te ïïmen beelden zij de figuren en deze ^ tarnen weer 1het lévende werk. Een waarlijk levend beeli^J^ra^urel5 een sterrenbeeld : elk zoo een stens een durend licht , elK eS mom?nt van verrukking en liefde des scheppers : tezamen? het flonkerend juweel van onzen nacht veel openbarend van 's menschen lot; veel bevrijdend, berustigend en richtend .... — Oct-Dec. 1914*

Sluiten