Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vos en Van Korlaar, en bij van Lier. Dan, in 1893, richt hij de Nederlandsche Tooneelvereeniging op, waaraan hij tot 1897 als directeur en régisseur verbonden is. Dan wordt hij régisseur bij „Het Nederlandsch" ; en is thans, na diverse andere omzwervingen, als regisseur bij Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap verbonden.

Lenig en eeuwig jong, ziedaar in 't kort de karakteristiek van Chrispijn Sr. als tooneelspeler. De eerste qualiteit deed hem o.a. een uitstekenden nar zijn in Driekoningenavond. Overigens — er valt niet aan te denken, ook maar een oppervlakkig overzicht te geven van de honderden rollen die hij in zijn lang acteursleven heeft gespeeld. De huzarenluitenant in van Nouhuys' Eerloos, Chapuzot in ,De Erfgenamen van Rabourdin', Rosmer in ,Rosmersholm', consul Bernick in .Steunpilaren der Maatschappij', Johannes in Hauptmann's ,Eenzamen', de titelrol in Simons-Mees' /Veroveraar ^ — ziedaar eenige van zijn lievelings- en succes-rollen.

Esther de Boer-van Rijk; — „Kniertje" zeggen de lezers al bij zichzelf, wanneer ze dezen naam lezen. Ja, Kniertje — maar nog wel meer ook ! Wat hebben we van deze vrouw al vele en voortreffelijke creaties gezien ! Wat Heyermans' stukken betreft, herinner ik alleen nog maar aan haar wondere creatie van de titelrol in ,De Meid' en aan Engel in ,Het Zevende Gebod' — Schitterend; en .... om een onuitwischbare antipathie tegen haar te krijgenl) — En dan

') Mag ik even een typeerende aneodote van Mevrouw De Boer ver: tellen? Ik zou op een middag bij haar thuis de rol van de „moeye" in Mariken van Nieumeghen met haar komen lezen. Om half drie zou ik er zijn; door allerlei andere .Schouwtooneel'- werkzaamheden kwam ik pas om half vijf. Ik had per telefoon mijn noodzakelijke verlating al aangekondigd; maar — 't was toch onaangenaam. Dus, toen mevrouw de Boer mijzelf haar deur opentrok, begon ik maar met naar boven te lanceeren: „Nu

Sluiten