Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ook het kermisstuk ,De gelaarsde Kat' was een zeldzame triomf voor haar.

Toen haar oude partner Cor van der Lugt Melsert in Den Haag THet Hofstad-Tooneel' oprichtte, ging Else Mauhs, zij het na voorzichtige aarzeling, over naar dit gezelschap, bij welks openingsvoorstelling (Nico van Suchtelen's ,Tuin der Droomen') zij natuurlijk dadelijk een belangrijke rol te vervullen kreeg (het charmante canaille Olga). Ook van de Eva in ,Kasbloem' van mevrouw SimonsMees echter vermocht zij een mensch te maken ; en een triomfante praestatie leverde zij met de rol van haar I21/» jarig jubileum in mevrouw van Ammers-Küller's ,Mijn en Dijn'.

Over het eigenaardig talent van Else Mauhs is na het voorafgaande niet veel te defineeren. Zij is de vrouw van wil en raffinement; van wil i n raffinement.

Enny Vrede. Zij is niet meer onder de levenden ; maar zóó kort ligt haar ongemeen succesvolle loopbaan nog achter ons, dat een enkel woord van herinnering niet achterwege kan blijven.

Haar man, Eduard Verkade, was haar leermeester ; ook, korten tijd, Reinhardt en Dr. Milan. Zij had het zeldzame voorrecht voor een actrice, steeds groote rollen te spelen te krijgen ; die haar aanvankelijk te moeilijk waren. Dat zij erin groeide, en wezenlijk op weg was een zeer groote, veelzijdige actrice te worden, had zij — of liever : hebben wij — te danken aan haar groot talent, door gratie, ongemeen temperament en ongemeene vitaliteit gesteund. Zij speelde vooral society-stukken, maar toonde ook als Julia, als Hedda Gabler, als Christine (in .Antithese') vele en grooter mogelijkheden van haar talent. Zij had een zeldzame natuurlijke beschaving. Ons tooneel heeft héél veel met haar verloren.

Cor Ruysisop het oogenblik, voor zoover ik weet — want in de tooneelwereld verandert alles elk oogenblik

Sluiten