Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of -

Bijvoorbeeld zoo iets: dat een meneer en mevrouw alleen maar een klein kindje kregen, door vreesehjk veel van elkaar te houden. Ja maar, zoo gewóón houden — zie je — zooals zij, hier van tante — met zoo nu en dan een kus.... maar niet eens veel kussen.

Gut! Maar ze begreep al tante zou het niet tegenspreken Jasses nog toe!"—

— „Het is dus toch waar?" drong ze onstuimig. Stilte.

— „Het is dus waar!" — zei ze met lage stem, alsof ze een vonnis uitsprak.

Tante Lies zweeg. Tante Lize zweeg. Zwijgen

was toestemmen.

O! Wat vreesehjk!

Tante Lize wikte en overwoog: hoe het te zeggen, zoö schoon, zoó kuisen, zoo verheven-reüv opdat het als een ideaal-fljne levenslijn voor Liesje's meisjes-tijd mocht zijn, en de diepe, wondere heerlijkheid van een gansch vrouwenleven.

Dan — weifelend langzaam-aan, legde ze uit, in

overwogen, aandoenlijke woorden, die veel in zich borgen: een huivering-wekkend schoon.

En ze sprak in ontroerende verrukking.

— „Of ze wel gelet had, op het zacht-zorgende in het edele Moedergelaat van de Madonna. Des Christus' Moeder, (op de plaat, die zij, tante, aan 'r gegeven had): de Maagd Maria met Heur Kindeke Jezus.

Nu, die Vrouw had heelemaal niet zoó zoó leelijk

gedaan. Want Lies vond het immers zoo leelijk?!

Sluiten