Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50. Een spel van kinderen bestaande in het vasthouden van de handen onder het opdreunen van een liedje, van ongeveer den volgenden inhoud: „Pizpirigaha, | doodt de spin; | een geheel kaal] varkentje, [ wie trok 't de haren uit? | De oude zwerfster | die in de hoek zit. I Houdt de hand omboog, | want een haan pikt je; | een haarband is blauw, | een ander is rood."

51. Aóientoó zijn contracten, die vroeger tusschen Spanje en andere Europeesche zeemogendheden werden gesloten nopens den invoer van negerslaven in de Spaansche koloniën; ook had men aóientoó del tabaco.

52. Beata beteekent in het algemeen eene vrome, in afzondering levende, vrouw, ook wel eene leekezuster in nonnendracht die voor de nonnenkloosters diensten verricht, als bijvoorbeeld: het ophalen van aalmoezen aan de deur, eindelijk wordt, zooals hier het geval is, het woord beata gebezigd in de beteekenis van eene fijne, vrome, schijnheilige.

53. Afaldiciente, woordehjk — lasteraar, hier wordt bedoeld iemand met slecht gebit.

54. Ter verklaring hiervan leze men wat in zijn Teéoro de la lengua Caótellana Covarrubias bij het woord diamante o. m. aanteekent: „Met geen ander middel laat zich een diamant bewerken dan met een anderen diamant of met het bloed van een bronóligen, ouden bok".

55. In den tekst staat eópetar — aan het spit steken.

56. In den tekst staat cursief gedrukt: fidalgo, waarmede de schrijver met de portugeesche uitspraak van hidalgo den spot drijft.

57. De in den tekst met cursieve letters voorkomende woorden: home muito fidalgo is een pla-

Sluiten