Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of het geestelijke als oorzaak en het natuurlijke als gevolg.

Dat deze twee, in geen enkel ding kunnen worden gescheiden, weet iedere wijze, want indien men de oorzaak van het gevolg scheidt, zal het gevolg teniet gaan, en indien het inwendige van het uitwendige, zal het uitwendige teniet gaan, en evenzoo als ziel en lichaam gescheiden worden. Dat deze verbinding in elk afzonderlijk ding is, zelfs in de kleinste bijzonderheden der natuur, heeft men tot dusverre niet geweten. Dat men zulks niet weet, komt door onbekendheid met de geestelijke wereld, met de zon die daar is, en met het licht en de warmte aldaar, en ook door de dwaasheid van zinnelijke menschen, die alles aan de natuur toeschrijven, en zelden iets aan God, behalve eene Schepping in het algemeen, terwijl er toch in de natuur niets is en ook niets zijn kan, waarin het geestelijke niet is. Dat dit in alles en in elk ding in de drie rijken der natuur is, zal in hetgeen volgt gezegd worden. (A. V. 1196).

86. Dat het geestelijke en het natuurlijke in alles en in elk ding der wereld, op dezelfde wijze vereenigd zijn, als de ziel met alles en met elk ding van het lichaam,- of zooals de werkelijke oorzaak in alles en in elk ding van het gevolg, of zooals het voortbrengend inwendige met alles en met elk ding van zijn voortbrengsel is, kan worden toegelicht en bevestigd, door onderwerpen en voorwerpen uit de drie rijken der natuur, die alle dingen der wereld omvatten. Dat er zulk eene vereeniging van het geestelijke en natuurlijke in alle en in elk der

Sluiten