Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

variaties daarvan in verschillende plaatsen ; en wat het inwendige van het lichaam betreft, hebben zij gelijksoortige lichaamsingewanden, zij hebben twee hersenen, een hart en longen, maag, lever, nieren, milt, mesentirium, en ingewanden met alle andere organen voor de chylificatie, de bloedvorming en de repurgatie, buiten dien de organen voor afscheiding en de generatie organen ; eveneens zijn zij gelijk wat betreft de zenuwen, bloedvaten, spieren, de huid, kraakbeenderen en beenderen. Zóó is de gelijkenis, dat een mensch, wat die dingen betreft, een dier is. Dat alle deze dingen bij den mensch eene overeenstemming hebben met gezelschappen des hemels, is op vele plaatsen in de „Arcana Coelestia" aangetoond; bijgevolg is dit hetzelfde bij de dieren ; uit welke overeenstemming blijkt, dat het geestelijke in het natuurlijke werkt, en zijne uitwerking daardoor voortbrengt, zooals eene principale oorzaak door hare instrumentale oorzaak. Maar dit zijn slechts algemeene teekenen, welke in dit rijk van verbinding getuigen (A. V. 1197).

87. De bijzondere teekenen die hetzelfde getuigen, zijn nog grooter in aantal en nog treffender ; zij zijn bij sommige soorten van dieren zoodanig, dat de zinnelijke mensch, die niet denkt dan alleen in de stof, die teekenen welke bij de beesten zijn. vergelijkt met die welke bij de menschen zijn, en uit een dwaas verstand besluit, dat de staten van beide levens hetzelfde zijn, zelfs na den dood, zeggende dat indien hij zelf leeft, zij leven, of zoo zij sterven, hijzelf eveneens sterft. De teekenen die getuigenissen

Sluiten