Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEWOGEN KORENVELD.

Trillicht omhuifde,

Gulden gekuifde,

Wuivende, veerende korenstelen.

Zonwaarts opvierend

Luchtigjes zwierend,

Nu hen de wind met zijn kus komt streelen.

Tusschen het graan de Roode gevaande,

Wapp'rende, klapp'rende veldpapavers

Feestelijk pralend,

Vuurgloed uitstralend,

Dansen te zaam met den dans der klavers.

Stuifgoud bestrooide.

Golven geplooide,

Suizende, ruischende zee van koren.

Zonschijn verklaarde x

Heiligë aarde,

Waaruit ons blanke brood wordt geboren.

Sluiten