Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

COMMUNISTISCHE ONDERWIJZER

MAANDBLAD VAN DE COMMUNISTISCHE ONDERW1JZERS-VEREENIQING

REDACTIE:

J. C. CETON - J. W. STUURMAN - W. WOLDA ADRES:

le HELMERSTRAAT 2023 - AMSTERDAM

ABONNEMENT PER JAARGANG VAN TWAALF NUMMERS f 1.50

ADMINISTRATIE: A. BRANDENBURG OOSTZAANSTRAAT 24' - AMSTERDAM

DE COMMUNISTISCHE ONDERWIJZER

IS HET EENIGE ORGAAN, DAT ZIJN LEZERS VOORTDUREND OP DE HOOGTE HOUDT VAN DE IN RUSLAND TOT STAND KOMENDE ONDERWIJS-HERVORMINGEN

Sluiten