Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABONNEERT U OP

DE TRIBUNE

- HET EENIGE REVOLUTIONAIR SOC. DAGBLAD IN NEDERLAND

ORGAAN DER COMMUNISTISCHE INTERNATIONALE

REDACTEUREN: W. VAN RAVESTEIjN EN D. J. WIJNKOOP

ABONNEMENTSPRIJS 25 CENT PER WEEK

ADRES:

AMSTEL 85, AMSTERDAM

OPGAVE VOOR HET LIDMAATSCHAP DER COMMUNISTISCHE PARTIJ BIJ DE AFDEELINQEN OF BIJ HET PARTiJ-SECRET ARIA AT AMSTEL 85 — AMSTERDAM

Sluiten