Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Blz.

Inleiding 4

Het verleden der Russische school 8

Ons onderzoek ..: 13

De Vakvereeniging 16

Het ontstaan der Arbeidsschool 22

Vanzelf sprekende dingen 26

De Arbeidsschool 34

Naar Oespjenskoje 40

Een Crèche 46

Potylicha :.v 48

Sokolniki 54

Galitschino / 61

Het Schoolmuseum 64

Nog eens de Arbeidsschool 68

Het dorp 75

Middelbaar en Hooger Onderwijs 78

Kind en Maatschappij '. 79

Slot 83

Sluiten