Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook goed, soms parmantig; de jonge mannen meestal erg verliefd en jaloersch en „de liefde" is de stuwkracht van alle handelingen, de knoop van alle verwikkelingen. Maar de beminnelijke opgewektheid, de pittigheid, de meeslepende toon, de levensware menschelijke details, de liefderijkheid van den auteur zelf voor zijn personen hebben dezen novellen een door den tijd niet aangetast leven ingegoten, dat de menschen van heden dit werk doet lezen, niet met het beredeneerde plichtsgevoel van een, die dorst naar literaire wetenschap, maar met een spontaan en zuiver genot. Zoo lang onze cultuur zal leven, is een onvergankelijke plaats verzekerd in het hart der menschheid aan dezen genialen schrijver zonder nijd of gal, dezen mensch, die een-

Sluiten