Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steld, konden haar mooi gezicht ontsieren of haar handen bruinen. En wat nog meer wil zeggen, haar grove opvoeding deed in haar uitkomen, dat zij was geboren met betere gaven en eigenschappen, dan de zigeuners gewoonlijk bezitten. Zij was uiterst welgemanierd en keurig in haar spreken en had daarbij een zekere ongedwongenheid, maar niet zoo, dat er iets onwelvoegelijks in zou zijn, integendeel; hoe gevat zij pok was, zij was zoo zedig, dat in haar tegenwoordigheid geen oude of jonge zigeunerin het zou wagen losse liedjes te zingen of onweïvoegelijke woorden te gebruiken. De grootmoeder kende de schat, die zij in haar kleinkind bezat en besloot eindelijk het arendsjong te laten uitvliegen en ket te leeren leven van zijn klauwen.

Sluiten