is toegevoegd aan uw favorieten.

Preciosa, het Zigeunermeisje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je wel mijn lichaam overgeven maar niet mijn ziel, die vrij is en vrij werd geboren en vrij zal blijven, zoo lang ik het verkies. Wanneer je blijft, zal ik je er om hoogschatten, wanneer je weggaat, zal ik je er niet minder om achten, want volgens mijn meening hollen de opwellingen der verliefdheid met lossen teugel voort, totdat ze stooten op het verstand of op de ontgoocheling. Ik zou niet willen, dat je met mij zoudt handelen als de jager, die wanneer hij de haas, die hij achtervolgde, heeft bereikt, zich van hem meester maakt en daar na laat liggen om een andere na te loopen, die voor hem wegvlucht. Er zijn oogen, die werden bedrogen omdat verguldsel hun op het eerste gezicht goud toescheen, maar na korten tijd hebben ze het onderscheid leeren