Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de vooruitgang van een ander te zien, die ons niet meer verdiensten schijnt te hebben dan wij zelf, hindert ons. Toen dit gebeurd was gebruikten zij een overvloedigen maaltijd, verdeelden gelijk en eerlijk het beloofde geld onder elkaar, verkondigden opnieuw den lof van Andrès en verhieven de schoonheid van Preciosa tot in de wolken.

Toen het avond werd, doodden zij de ezelin en begroeven haar zoo, dat Andrès er gerust op kon zijn door haar niet te worden uitgevonden. Ze begroeven haar sieraden er bij, zadel, teugel en buikriem, zoo als de Indianen, die met den doode zijn rijkste kleinodiën begraven.

Andrès was verwonderd om alles wat hij had gehoord en gezien en ook om den geest van de zigeuners. Hij was van plan om

Sluiten