Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wensch om Preciosa te bezitten. Madrid heeft schoonheden genoeg, die de harten kunnen veroveren en de zielen aan zich binden, even goed en beter dan de schoonste zigeunerinnen, hoewel ik moet erkennen, dat de schoonheid van uw nicht die van alle anderen overtreft, die ik ooit heb gezien. Wat mij tot deze kleeding heeft gebracht, tot deze reis te voet, waarop ik door de honden ben gebeten, is niet de liefde maar mijn ongeluk."

Door hetgeen de jonge man zeide, kreeg Andrès zijn moed terug, want het scheen hem, dat de zaak een andere weg uit ging, dan hij zich had voorgesteld en daar hij verlangde om uit die onzekerheid te komen, bevestigde hij nog eens, dat de ander zich in volkomen veiligheid kon uitspreken en deze vervolgde toen:

Sluiten