Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfden avond de plaats te verlaten. Zij gehoorzaamden hem steeds en zetten zich onmiddelijk er voor aan het werk, zij haalden dien middag de dingen terug, die zij als pand hadden gegeven en gingen op weg.

Carducha, die met Andrès de helft van haar ziel zag vertrekken en bemerkte, dat haar geen tijd bleef, om de voldoening van haar wenschen te verkrijgen, beschikte het zoo, dat Andrès wel genoodzaakt zou zijn om te blijven, nu hij het niet uit vrijen wil had gedaan. En daarom stopte zij heimelijk met de list en de sluwheid, die haar boos opzet haar ingaf, tusschen het goed van Andrès, dat zij kende, een kostbaar kralensnoer, twee zilveren schildjes en eenige andere van haar kostbaarheden. Nauwelijks hadden zij de herberg verlaten of zij be-

Sluiten