Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEULENHOFF'S KLEINE BOEKEN

DE BERG VAN DROOMEN

door ARTHUR VAN SCHENDEL, 2e druk, met een voorrede van Dr. ALBERT VERWEY.

In modernen band f 2.20

In batikband met goud . . . . f 2.60

Dr. Albert Verwey schreef in de zeer belangrijke voorrede tot dit werk: Als iemand mij vraagt, wat de inhoud van dit sprookje is, zal ik hem antwoorden: er wordt verteld hoe een jongetje het geluk ging zoeken in Droomenland, het er wel niet vond — want wie vindt het geluk ooit, die het al niet in zich had? — maar toch omtrent de manier, waarop men het zoeken moet, veel wijsheid opdeed.

BRAND

Drama door HENRIK IBSEN. Naar de oorspronkelijke Noorsche uitgaaf vertaald door J. CLANT v. d. MIJLL PIEPERS.

In batikband met goud . . . . f 2.60

Een vloeiende verzorgde vertaling uit het Noorsch. Een aanwinst voor het Nederlandsche volk.

Dr. A. S. KOK in „De Nederl. Spectator"

Sluiten