Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan aantoonen, dat in dat geval de helderheid van het melkglas evenredig is met den totalen lichtstroom. Ook den lichtstroom in den ondersten halven bol kan men met deze inrichting bepalen door eenvoudig de bovenhelft met zwart fluweel te bekleeden, zoodat al het licht, dat naar boven wordt uitgezonden, geabsorbeerd wordt

6. Het mechanische equivalent van het licht.

Wij moeten nu nog op eene kwestie terug komen, die wij in het vorige hoofdstuk reeds aangeroerd hebben. Wij zagen daar, dat men van elken straler, waarvan het emissievermogen bekend is, berekenen kan, hoeveel energie hij als licht uitzendt. Wij hebben die toen uitgedrukt in lichtwatts, dat was de hoeveelheid licht, die men verkrijgt, wanneer één watt wordt uitgestraald als trillingen van de golflengte, waarvoor ons oog het gevoeligst is. Men heeft nu gevonden, dat 1 lichtwatt gelijkwaardig is met 650 lumen; 1 lumen is dus equivalent met 0,00154 watt. Dit verhoudingsgetal noemt men vaak het mechanische equivalent van het licht

Deze grootheid is van belang, wanneer men het nuttig effect van eene lichtbron wil bespreken. Immers de grootste hoeveelheid licht, die men voor één watt kan krijgen, is 650 lumen.

Weet men nu, dat eene bepaalde lichtbron 10 of 20 lumen voor een watt geeft, dan bedraagt het nuttig effect 1,54, resp. 3,08%.

Sluiten