Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwart lichaam. In de meeste gevallen zullen echter de stralen eenige malen tusschen de windingen heen en weer gekaatst worden, zoodat de straling dicht tot die van het zwarte lichaam nadert. Metingen leeren, dat de helderheid van de lichtste plaatsen 1,6—1,8 maal zoo groot is als die van het midden der windingen.

Herinneren wij ons nu, dat voor wolfraam de verhouding zichtbare straling tot onzichtbare aanmerkelijk gunstiger is dan voor een zwart lichaam van dezelfde temperatuur, dan is het duidelijk, dat het spiraliseeren een verlies mee brengt, doordat de straling van een gedeelte van het oppervlak meer tot die van een zwart lichaam gaat naderen.

7. Enkele eigenschappen der halfwattlampen.

Aan de hooge temperatuur, waarop de spiraal van eene halfwatdamp gloeit, heeft deze enkele eigenschappen te danken, die wij hier in het kort willen bespreken. In de eerste plaats is de helderheid van den gloeidraad zeer groot

Het aantal kaarsen per cM2. bedraagt 300 tot 750, welk getal men voor korten tijd door het opvoeren van de spanning gemakkelijk tot 1200 kan vergrooten. Daardoor zijn deze lampen bijzonder geschikt voor projectiedoeleinden en overal daar, waar eene groote vlaktehelderheid van belang is. Voor de verlichting is deze groote helderheid geen voordeel. Men moet dan ook

Sluiten