is toegevoegd aan uw favorieten.

Album behoorende bij den Letterkundigen-kalender voor 1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SEERP ANEM& geboren 31 October 1875 te Mïnnertsga,

studeerde voor onderwijzer te 's-Gravenhage. In-1897 werd,bij als zoodanig aan de Groen van' Prinstererschool in Den Haag benoemd, maar legde die betrekking in 1960 neer om zich uitsluitend aan de stadie der letterkunde te kunnen wijden. Zijn kunstideaal, is: 'toenadering tusschen- •rthodox-geloovigé-. wereldbeschouwing"en Je aesthetische aanschouwing der dingen. Hij gaf uit Poëzie, Van Hollands Kuilen^, In 's Levens opgang, een roman.