Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lanrezac-van het groote hoofdkwartier bevel om: „zoodra mogelijk een offensieven stoot te doen naar Saint-Quentin, zonder acht te slaan op de Engelschen." Het rechter nevenstaande leger zou zich niet verder Westwaarts uitstrekken dan tot Signy-l'Abbaye. Overigens werd het te bereiken doel van het offensief niet medegedeeld en ook werden geen nadere gegevens omtrent den vijand verstrekt. Waarschijnlijk was het streven om de Duitschers bij St. Quentin op te houden, zoodoende de Engelschen te ontlasten en aan het nog in opmarsch zijnde 6e Leger tijd te verschaffen om gereed te komen.

Het voorbereiden van de bevolen offensieve onderneming vorderde tijd en overleg, de 28e Augustus ging er mede heen. Het 5e Leger stelde zich dien dag volgenderwijze op:

De hoofdmacht, bestaande uit het 3e en het 18e legerkorps, met 2 Afrikaansche divisiën, aan de

< Oise, tusschen Origny en Moy; links daarvan 2 1 divisiën Valabrègue en 1 territoriaal regiment. Het ie korps, als reserve, ten Zuidwesten van

l^Sains.

Het 10e korps als flankdekking tegen het Noor-

• den, achter de Oise, boven Guise. '.

De cavalerie Abonneau en de reserve-divisie Boutegourd tusschen Rumigny en Rozoy*sur-Serre, als dekking tegen vijandelijke ondernemingen van den kant van La Capelle-Chimay-Rocroi, en om zoo mogelijk het verband met den linker vleugel

1 van het 4e Leger te onderhouden». Ifï^erzoeken om een korps der Engelschen aan het

■ offensief te doen deelnemen, werden door French afgeslagen.

Op 29 Augustus rukte het gros van het leger, 1 bij het aanbreken van den dag beneden Guise over 1 de Oise; het marcheerde in echelons, met den

Sluiten