Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het «jieuwe 6e Leger werd bedreigd, de offenI ftf^sjapt, door Joffre aan het 5e Leger bevolen, °P 2o«ft30 Augustus „donna un peu d'air a 1'armée I anglaise et a la 6e armee," zooals die generaal zelf schrijft. Maar de uitwerking van dien door de DuitscherSsSuet verwachtö£jt%i^fft voorZienen aanval was toch niet voldoende om het 6e Leger in staat te stellen zijn nog zeer onvolledige concentratie in de aangewezen zóne te voltooien.

Het ae Duitsche Leger had als naar gewoonte reeds den 28en Augustus 's avonds ondersteuning gevraagd aan het ie Leger, onder mededeeling dat het in zwaren strijd stond en hulp in de richting naar Essigny dringend gewenscht was. Ook aan het 3e Leger verzocht von Bülow om steun, door in te grijpen in de richting van Vervins. Het 3e leger had echter reeds aan het 4e Leger, dat aan de Maas in [ gevecht was, hulp toegezegd door op herhaalde \ verzoeken van dat Leger, haar marschrichting op Signy-l'Abbaye tijdelijk te wijzigen in de richting ( op Launois-Vendresse.

Toen de aanvraag om hulp in den slag St. iQuentin-Guise von Kluck bereikte, Het hij 1 «divisie van het 9e korps over St. Quentin naar |Mont-d'Origny oprukken, doch de andere divisie i van dat korps — dat reeds namens het ae Leger j rechtstreeks om steun gevraagd was — werd terugj gehouden.

Uit de onderscheidene van het eene aan het j andere Duitsche leger gerichteverzoeken onf steun \{en hulp, waarvoor het 2e Leger zich altijd"in de \i eerste plaats deed gelden, blijkt opnieuw hoe aan 1 Duitsche rijde een krachtige, doelbewuste, hoogere 1 leiding ontbrak.

Het 4e Duitsche Leger was, na den slag Neuf-

KHet Eerste Oorlogsjaar ,9

Sluiten