is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante Alighieri, 1321-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Kops O.F.M., Dante's Purgatorio.

Van onzen Tijd 1909/10, ï, 30-48 e 136-147.

H. J. Boeken, Inleiding tot Dante's Hemel.

De Nieuwe Gids 1910,1, 68-76 e 510-514.

H. J. Boeken, Vier gedichten, behoorende bij mijn Dante-

voordrachten.

De Nieuwe Gids 1910, L 644-647. (Vedi pure: De Nieuwe Gids 1909, II; 1910,1; e: H. J. Boeken, Verzen. Amsterdam 1920. 4°).

C. Kops O. F.M., Dante's Inferno.

Van onzen Tijd 1909/10,11,302-324,367-384,461-484 e 550-561.

E. Brom, Dante's „Vita Nuova".

Van onzen Tijd 1910/11, 301.

J. B, Benner, Over Dante e Dante-voordrachten. Nieuwe Banen 1910, 171-183.

P T. ter Maat O. P., Moderne Dante-verklaring (van H.}. BoeDe Katholiek 1911,1, 164-176. [ken).

Wirix-van Mansvelt, Iets over „La tomba di Lucifero" ed „II

cammino ascoso".

De Nieuwe Gids 1911, II, 69-78.

[D. C.l H[esseling], Dante en Frankrijk.

Wetenschappelijke Bladen 1911, III, 307, 308. (A proposito di un'osservazione mossa dal prof. Bovet di Zurigo nella „Deutsche Literaturzeitung", luglio 1911, allo studio di A. Farinelli su „Dante e la Francia").

A. S. Kok, Dante en zijn vrienden.

Onze Eeuw 1911, IV, 417-444.

E. Brom, Dante, Beatrix.

Van onzen Tijd 1911/12, 423-424. J. D. Bierensde Haan, Het begrip „Hel" in de ethiek van Dante.

Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1913,1, 3-32. T. Hooaveld, Het Siger-vraagstuk der Divina-Commedia.

Van onzen Tijd 1913, 140-144,157-159,170-174,190.