is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dalen, meeren en stroomen. Het water der wellen is helder en gezond. Alle landerijen kunnen gemakkelijk van water voorzien worden en zijn uitnemend geschikt te maken voor hooibouw. De boomen zijn ■ groot en mooi en leveren voortreffelijk hout."

Na uitvoerige beschrijving van hetgeen verricht werd voor het aanleggen van wegen, havens enz., en van de voortbrengselen des lands, gaat Wijckoff voort:

„De Eerw. Van Raalte zond boden uit en riep alle Kerkeraden van de Kolonie samen tegen Maandag 4 Juni. Een zeer groot gezelschap kwam bijeen, en na het openen der vergadering met gebed en psalmgezang besteedden wij bijna den ganschen dag aan het geven en ontvangen van inlichtingen en het wisselen van gedachten. Er zijn zeven gemeenten met vier predikanten, die gezamenlijk stilzwijgend de Classis van Holland uitmaken.

De gemeenten zijn: Holland, pred. Van Raalte 225 gezinnen, 250 leden. Zeeland, „ Van der Meulen 175 „ 225 „ Friesland, „ Ypma 69 „ 125 „

Overijsel, „ Bolks 35 „ 80 „

Graafschap, beroepen Klijn 50 „ 100 „ Drente, vacant 45 „ 79 »

Groningen, „ 30 „ 63 „

Vijf van deze gemeenten hebben eigen kerkgebouwen.

Van al de leden dezer kerken kan men zeggen dat zij biddende menschen zijn en, naar men mag hopen, bekeerden. Zij doen alles met gebed en ge• zang. Zij houden 's morgens, 's middags en 's avonds huis-godsdienstoefening. Het voorkomen en den toon