is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs in een vrij groot en goed, voor dat doel gebouwd, blokhuis, waar in 't midden van het lokaal een vuurplaat van groote steenen de plaats van kachel innam. Daar werden groote blokken hout gebrand, die door ossen herwaarts gesleept en met handspaken binnengerold werden. Het duurde dan ook niet lang of het geheele gebouw ging in vlammen op.

De eerste scholen waren parochiale scholen. In Nederland was de vrije Christelijke school, evenals alle andere vrijheid, voor Christenen een ideaal geweest, waarvoor vergeefs gestreden en geleden was en dat altijd door de „verlichte" medeburgers tegengewerkt werd, gelijk het nog jarenlang door hun afstammelingen en „het denkend deel der natie" fel bestreden zou worden. De gemeenten in New-York hadden parochiale scholen. Hoe het staatsonderwijs in Amerika was, wist men niet, maar men wilde het — zeer begrijpelijk — liever langzaam zien dan vlug ondervinden. Daarom besloot de Classis van Holland : „In betrekking tot parochiale scholen is het oordeel der vergadering dat de gemeenten behooren te zorgen dat hunne kinderen opgevoed worden in scholen, waar zij gebracht worden onder bepaald Christelijken invloed, en dat dientengevolge waar er een overweldigende invloed van on- en bijgeloof gevonden wordt, het ten zeerste plicht is om gemeentelijke scholen op te richten". *)

Het besluit wordt eerst geheel verstaanbaar in verband met de Amerikaansche onderwijswetten. De staatsscholen in Amerika worden geregeerd door de gemeentelijke vergaderingen der ouders. Of de school

') Class. Notulen, 12 April 1854.