is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich ook vorst Ljev Nikolajewitch bleek te bevinden; eindelijk werd hij zelfs zoo verlegen als een tienjarige knaap.

.— Hoe is het nu ? Is het uit of niet met die domheden ? Zal men mij nu uitleggen wat de „arme ridder" beteekent, ja of nee? Of is het zoo'n vreesehjk geheim, dat men er niet aan durft beginnen?

Allen bleven echter maar doorlachen. Eindelijk stak vorst Schtsch., die blijkbaar het gesprek vlug op iets anders wilde brengen, maar van wal: — De zaak is eenvoudig, dat ef een vreemd Russisch gedicht bestaat over „den armen ridder"; er is geen begin of eind aan, 't is een fragment. Een maand geleden viel het voor, dat we na het eten allen met elkaar zaten te lachen, en zooals gewoonlijk een onderwerp zochten voor Adelaïde Iwanovna's toekomstige schilderstuk, u weet hoe dat voor ons allen al sedert lang een gemeenschappelijke taak is geworden. Zoo kwamen we ook op den „armen ridder"; ik herinner mij niet meer wie ermee begon.

— Aglaja Iwanovna! viel Kolja in.

— Dat kan wel, maar ik herinner het mij niet meer, ging vorst Schtsch. voort, i— Sommigen lachten over dat onderwerp, anderen beweerden, dat er niets verheveners te vinden was, maar dat men den „armen ridder" niet zonder een gezicht kon schilderen, toen passeerden alle bekenden de revue, maar er was er geen een, die als model voldeed, en daar bleef het bij. Dat is alles, ik begrijp niet wat Nikolai Ardaljonowitch eraan heeft, om dat nog eens weer op te halen en uit te bazuinen. Wat toen, op dat oogenblik, grappig en gepast was, heeft nu niet het minste belang meer.

— Omdat er wéér de een of andere giftige en beleedigende domheid mee bedoeld wordt, snerpte Lisaweta Prokofjevna.

— Heelemaal geen domheid, maar de diepste eerbied, zei Aglaja, heel onverwacht, op ingehouden, ernstigen toon. Zij was er in geslaagd om haar eerste ontroering volkomen meester te worden en te onderdrukken. Zij maakte thans veeleer den indruk dat ze er plezier in had, om den scherts hoe langer hoe verder te drijven en die heele verandering in