is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

««r voorzien levend (als planten en dieren), bezield;

^JT»&VAX"*d - -end

^eTvr^^enüik: geheime

spéciaal de woeste dronkemansïeesten ter eere van Sus; nu: nachteüjke zwelgerijen. ^PP^.ena, ^

WoriSaÜst' t££iï%^&£ cSet feeren; h^oSen'Snfzich op de hoogte stellen waar

men is, ^^^^ origineel, oorspronkelijk S^a^yr.^SSMI^iA. eigenheid, zonderlingormuzd, Arab. het licht; het goede.

ornaat, o. Lat. ambtskleeding. priestergewaad bij den kerkeren dient* ornament, o. versiering, sieraad; ornamentiek,

JMaSLfS^. vogelkunde, natuurlijke historie der vogels; ornitholoog, vogelkenner. ... ■

orthodox Gr. rechtgeloovig, pinnig; «J^SSr. rechtzinnigheid, het stren vasthouden aan de kemeer.

„rtïolraphÏÏ vr. Gr. spelkunst; orthographisch, overeenkom-

JS£)3S^. kunst orr. scheefgegroeide lichaamsdeelen weer In den juisten vorm te brengen.

ortolanus, ortolaan, Lat. korenvink (Z. Europa).

SE vr. Lat. zwaaiing. slingering, schommeling; oscflleeren, slingeren, enz.

Osirus, Gr. Zonnegod bij de oude Egyptenaren.

ostenslbel, of ostensief, Fr. wat door ieder gezien kan worden, vertoonmakend; ostentatie, vr. vertoon.

^^^^^^„^ de oude

°SAaü?eTrs bur^s. ffÈHLJt^ W zin waren voor 10Tja^ verbanden); fig. het streng weren van iets of iemand.

otalgie, Lat. oorpijn.

o tempora, o moresl Lat o tijden, o ^den!

otium, o. Lat rust, lediggang; otium cum digmtate, eervolle

rust (na een welbesteed leven). M Othello, hoofdpersoon uit Shakespeares drama (de Moor

van Venetië), fig. ijverzuchtig echtgenoot, nttnmane vr. Fr. Oostersche, lage sofa. out ETg uTt buiten; outlaw, buiten de wet gesteld persoon;