is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

outsider, het paard, dat schijnbaar geen kans heeft om bf een wedstrijd te winnen; oningewijde; persoon, die niet opde hoogte is (tegenst: insider).

outfit Eng. uitrusting (van goudzoekers).

ouverture, vr. Fr. openingsstuk, inleidingsstuk.

ovarium, o. Lat. eierstok.

ovatie, vr. Fr. publieke hulde, toejuiching.

oviparen, mrv. Lat eierleggende dieren.

oxalaatsteen, Lat niersteen.

oxyde, vr. verbinding van een lichaam met zuurstof, (roest bijv.); oxydatie, vr. werking van het oxyde eren, di. va» het zich verbinden van een metaal met zuurstof.

ozon, o. sterkriekende, door inwerking van electriciteit gewijzigde zuurstof.

P

P» c. = percent; p. m. = pro mille; per duizend, p. f, = pour féliciter, om geluk te wenschen; p. c = pour condoléance, als rouwbeklag; p.p.c = pour prendre congé, ore afscheid te nemen; P.S. = post-scriptum, naschrift

pacha, militair bevelhebber of goeverneur In Turkije.

pachydermen, mrv. Gr. dlkhuidigen (olifanten, zwijnen, enz.).

pacificatie, vr. Fr. vredesstichting, verdrag; pacificator, Lat. vredesstichter; pacificeeren, vrede stichten, een geschil bijleggen.

packetboat, Eng. postboot; vrachtschip.

paddock, Eng. omheinde weide voor merries en haar veukns.

Paddy, spotnaam der Ieren in Engeland en Amerika.

padi of paddi, vr. Mal. gesneden ongepelde rijst

p(a)edagogiek, f. Gr. opvoedkunde; p(a)edagogisch, opvoedkundig; p(a)edagoog, opvoeder, onderwijzer.

p(a)ederast, Gr. man, die zich schuldig maakt aan tegenna'uurlijke ontucht met mannen (p(a)ederastie).

paganisme, o. Lat (van pagani, dorpsbewoners, omdat op het platteland het heidendom het langst stand hield) heldendom; paganist, heiden (benaming, door Dr. Kuijper ta zwang gebracht om de leden der met-orthodoxe staatspartijen aan te duiden).

page, Fr. edelknaap.

pagina, vr. Lat bladzijde (afgekort p. of pao.); pagineert!

de bladzijden nummeren, pagode, vr. afgodentempel in Indië en China, pailettes, Fr. loovertjes; schilfertjes.

pair, Fr. gelijke (in rang); lid van het Hoogerhuis in Engeland (= peer), paisible, Fr. vreedzaam.

paladijn, Lat. ridder uit het gevolg van Karei den Groote,

dolend ridder; dapper en ridderlijk man. palaeogie, vr. Gr. oudheidkunde; palaeolontogie, vr. weten-