is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is tot één geheel te vereeJgen.

panoptie, vr. Gr. volledige wapenrusting.

panopticum, o. Lat. verzameling waar „alles" te zien is, inzonderheid groepen van wassen beelden.

panorama, o. Gr. voorstelling (van een stad, een landschap, enz,) in een rond gebouw, in het midden waarvan zich de toeschouwer bevindt; groote uitgestrektheid lands, die men van een hoogte af aanschouwt

panslavisme, Lat het streven van alle Slavische volken om tot een eenheid te geraken.

pansophie, Lat alwijsheid.

pantheïsme, o. Gr. leer degenen, welke God vereenzelvigen met het heelal; pantheïst, aanhanger dier leer.

panthéon, o. Gr. tempel gewijd aan alle goden; eerebegraafplaats voor beroemde mannen.

pantocratie, Lat. alleenheerschappij.

pantomime, vr. Gr. voorstelling van een dramatische gebeurtenis door gebaren en bewegingen van het lichaam; gebarenspel.

paperhunt Eng. (lett: papierjacht) rulteroefening, waarbij een ruiter den vos voortelt en zijn spoor door papiersnippers aanwijst

napier sans fin, Fr. (lett.: papier zonder einde), papier aan groote rollen; papier maché, (lett: gekauwd papier) papierdeeg voor het vervaardigen van sommige voorwerpen.

papillotten, Fr. papiertjes om het haar te doen krullen.

papisme, o. pausdom, de leer dat de paus de stedehouder van Christus Is; papist, pausgezinde.

paprika (Hongaarsch) Hongaarsche roode peper.

papyrus, m. Gr. oud-2gyptisch papier, bereid uit het papyrus-riet

paraaf, vr. Fr. verkorte handteekening (door alleen de voorletters van den naam te zetten).

paraat, Lat. gereed, bereid; parate executie, vertrekking van een vonnis op staanden voet

parabel, vr. Gr. gelijkenis.

parabool, Gr. kegelsnede paralel met de zijde des kegels, par accord, Fr. bij overeenkomst

parachute, m. Fr. val- of daalscherm aan een luchtballon,

parade, vr. Fr. feestelijke wapenschouw; praalvertoon; afwering van een houw of stoot bij het schermen; paradeeren, p-alen, pronken, parade houden.

paradox, vr. Gr. bevreemdende stelling, uitspraak in strijd met de heerschende meening, schijnbare tegenstrijdigheid; paradoxaal of paradox, wat het karakter van een paradox heeft

paraleeren, een paraaf zetten.

paraffine, Fr. bijproduct der petroleumindustrie (vetstof voor

dichtsmelten van flesschen). , * j 'i paragraaf, vr. Gr. af deeling in een geschrift, (J).