is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijvende catalogus voor de tentoonstelling van Balische kunstvoorwerpen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Bloemen, honden, varkens, men vindt ze alom! Verrassende tegenstelling: de bloem en het zwijn! En toch, diezelfde tegenstelling, men ontmoet haar in de Balische kunst. Den lust voor bloemenschoon uitend in de üefde voor het ornament, zijn de tempels als het ware bestrooid met de schoonste bloemen in hout en steen, worden de door de hitte veelzijdig gescheurde leemen wanden van de huizen dikwijls doorbroken door deur- en raamopeningen met het sierlijkste en fijnste snijwerk. Alles gaat echter doorgaans schuil onder vuil en stof! Zindelijkheid, hygiënische verzorging, onderhouden datgene, wat eenmaal zijn hoofd en hand schiep, het is iets ongekends voor den Baliër. Een bloem in het haar, op het voorhoofd of achter het oor gaat hij zorgeloos naar het feest of aan den arbeid en ziet het vuil rondom hem niet! Nog steeds schept hij, in wel reeds eeuwen oude vormen, nog steeds inspireert hem zijn godsdienst tot het maken van nieuwe werken van kunst en nog steeds uiten de liefde en de toewijding van den Baliër, hetzij arm of rijk, Soedra of Brahmaan, zich in de versiering van zijn tempels en woningen met beeld en ornament, spreken zij uit de kunstvolle verzorging van zijn kleeding. Zijne godsdienstige en maatschappelijke instellingen leven nog en daardoor leeft nog steeds zijn kunst! Deze kunst is een ornementale bij uitnemendheid; zelfs de beelden zijn bijna geheel geworden tot ornament; de plaats, die zij innemen, is uit een